Gynekologie MUDr. Marcela Plšková

Online komunikace
objednání, e-recept, vzkazy
pouze pro registrované klientky

Mammografické vyšetření

Karcinom prsu

Karcinom prsu je jedním z nejčastějších onemocnění žen s incidencí 10 na 10000 žen.
Skríning karcinomu prsu je nabízený ženám již několik let, a přesto je u nás účast na tomto vyšetření zhruba 60%. Důvodů je několik, ale patří mezi ně i vzrůstající počet žen, které se bojí (neopodstatněně) záření. I ve světě je situace podobná a proto se stále revidují přínosy a rizika tohoto skríningu a mění se doporučení odborných společností.

V časopise JAMA byl uveřejněn dokument, který obsahuje nejnovější doporučení ACS (Americká onkologická společnost) pro mamografický skríning.

Mamografický skríning

Ženy s všeobecným rizikem karcinomu prsu by měly vstoupit do mamografického skríningu v 45 letech.

  1. Mamografický skríning by se měl provádět ročně u žen ve věku 45-54 let
  2. U žen starších 55 let by se interval mamografického vyšetření měl prodloužit na 2 roky, resp. by ženy měly mít možnost pokračovat v ročním intervalu
  3. Ženy by měly mít možnost ročního mamografického skríningu ve věku 40-45 let
  4. Skríning pomocí mamografie by měl pokračovat tak dlouho, dokud je celkový zdravotní stav ženy dobrý a má předpoklad minimálně 10 let dalšího života
  5. ACS nedoporučuje klinické (rozuměj vyšetření pohledem a pohmatem) vyšetření prsů jako skríningové vyšetření v kterémkoliv věku ženy

Použitý zdroj informací

V článku "Nové doporučení pro skríning karcinomu prsu" jsou podrobně uvedená fakta, z kterých bylo zde uvedené doporučení sestaveno.

Zdroj:
New Guidelines for Breast Cancer Screening in US Women
Nancy L. Keating, MD, MPH1,2; Lydia E. Pace, MD, MPH2,3
JAMA. 2015;314(15):1569-1571. doi:10.1001/jama.2015.13086

Situace v našich podmínkách úhrad
(Česká republika)

Ženy do 45 let

Do 45 roku věku není vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (proto je nutno využít jako samoplátce a ev. žádat příspěvek od pojišťovny).

Ženy od 55 let

Od 55 roku věku je mammograf hrazen jednou za dva roky (zbytek dle doporučení viz. výše je možno využít jako samoplátce).